SZUKAJ
KOSZYK (0)

Brak produktów w koszyku.

DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI

My Mini HomePrawa autorskie
Prawa autorskie

Prawa autorskie

Sprzedawca (myminihome.pl) informuje każdego użytkownika strony internetowej, że zawarte na stronie Sklepu treści (zdjęcia, obrazy, opisy i wzory) są chronione prawem*.

Sprzedawca poucza niniejszym każdego użytkownika strony internetowej, że kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści bądź używanie bez zgody Sprzedawcy, oprócz korzystania na użytek własny, stanowi naruszenie prawa i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Używanie treści zawartych na stronie internetowej bez zgody Sprzedawcy skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia kary pieniężnej. Wysokość kary będzie ustalana na podstawie obszaru naruszenia, postaci tego naruszenia i czasu jego trwania. Używanie wzorów jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu tego ze Sprzedającym i uiszczeniu stosownej opłaty licencyjnej.

*ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.Urz. WE L 289, s. 28) i Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3 z 2002 r., s. 1 ze zm.).

Formularz kontaktowy

    Imię i nazwisko*

    E-mail*

    Telefon

    Wiadomość